Regulamin oraz program „Nocy Sów” w Przywidzu 22.04.2017

 

 

REGULAMIN NOCY SÓW

Organizowanej przez Stowarzyszenie Zielona Latarnia

w dniu 22.04.2017 roku w Przywidzu w Zielonej Bramie ul. Gdańska 26

 

 

 

 

Organizatorzy Nocy Sów, zwanej dalej Wydarzeniem:

 

Stowarzyszenie Zielona Latarnia, Buszkowy ul.św Huberta 16

 

Współorganizator:

 

Ptaki Polskie

 

Termin i miejsce:

 

 • 22 kwietnia 2017 r. godz. 18.30 Przywidz, Zielona Brama ul. Gdańska 26,

(sala nad Pierogarnią)

 • Przejście nad Jezioro Przywidzkie ok godz. 20.30.
 • Zakończenie 22 kwietnia 2017 r. ok godziny 21.30 w Zielonej Bramie

 

 

Trasa marszu:

 

 • Z Zielonej Bramy wzdłuż DW 221 chodnikiem ok 1500 m 15 min pieszo.

 

Uczestnictwo:

 

 • Wydarzenie jest skierowane do dzieci i dorosłych zainteresowanych tematyką
 • Limit uczestników wynosi 50 osób.

 

 • Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z lekkim wysiłkiem fizycznym, przejściem przez drogi przeznaczone również dla ruchu kołowego i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Ponadto podczas wydarzenia bedą używane narzędzia techniczne potrzebne do skręcania budek dla sów, takie jak: śrubokrety, gwoździe i młotki. Wzięcie udziału w Wydarzeniu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Wydarzeniu i dobrowolnie zdecydował się wziąć w nim udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

 • Organizator nie ubezpiecza uczestników.
 • Osoby niepełnoletnie biorą udział w wydarzeniu tylko pod opieką prawnych opiekunów lub innych osób wskazanych przez prawnych opiekunów.
 • Rodzice dopuszczający dzieci/cko do udziału w wydarzeniu oświadczają, iż nie ma żadnych przeciwskazań do uczestnictwa ich dziecka w Wydarzeniu

 

 • Wszystkie osoby biorące udział w wydarzeniu wpisują się na listę uczestników w dniu wydarzenia.

 

 • Regulamin Wydarzenia zostanie udostępniony na profilu FB oraz stronie internetowej www.zielonalatarnia.org.

 

 • Wpisanie się ma listę Uczestników Wydarzenia oznacza, że dana osoba zapoznała się z regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 • Wydarzenie odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz idących ze zwierzętami.

 

 • Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

 • Uczestnicy wydarzenia wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatorów zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych Stowarzyszenia Zielona Latarnia, Ptaki Polskie.

 

 

 

Zgłoszenia:

 

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę pocztę mailową. Ilość miejsc ograniczona do 50 osób.

 

 • W przypadku przekroczenia 50 zgłoszeń organizator automatycznie kończy przyjmowanie zgłoszeń.

 

 

Program wydarzenia:

 

18.30 – Powitanie uczestników Wydarzenia.

18.35 – Rozpoczęcie prelekcji.

20.30 – Przejście z Zielonej Bramy nad Jezioro Przywidzkie.

21.30-22.00 powrót do Zielonej Bramy.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 • Kontakt do Organizatora:

­ Stowarzyszenie Zielona Latarnia

­  Tel. 695559444 – osoba kontaktowa z ramienia Zielonej Latarnii Roksana    Radomska

­  E-mail: zielonalatarniaoffice@gmail.com

 

 

 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

 

 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w marszu decyzją organizatora.

 

 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

 

 • Uczestnicy Wydarzenia biorą udział w marszu na własną odpowiedzialność.

 

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ:

 https://www.facebook.com/StowarzyszenieZielonaLatarnia