O nas

uczymy milczenia we wszystkich językach, wpatrywania się w gwiaździste niebo

słuchania a nie słyszenia pomruku lasu

spotykamy naszych leśnych towarzyszy, by być rozumną częścią ich życia

uczymy się nawzajem widzieć a nie tylko patrzeć

staramy się odnaleźć siebie, dzielić się poranną rosą, czerpać z wzajemnych doświadczeń.

interesujemy się rozwojem osobistym, lepieniem społeczności, czułością dla przyrody

i troską o dziedzictwo kulturowe.

 

 

 

dotykamy szorstkiej gliny, aby dostrzec jej dar dla człowieka, w glinianym domu czy też w filiżance kawy

poza milczeniem, bywamy aktywni, promujemy ludzkie inicjatywy, zmierzające ku poprawie życia

zdarza się nam słuchać, wszystkich i z osobna.

chcemy troszczyć się o środowisko naturalne, uczyć innych aby samemu zrozumieć bardziej,

głosić budownictwo naturalne, czuć jego dobroczynną moc

próbujemy fotografować ciszę, las, a także wiatr, w nadziei że będziemy czuć obrazy

 

Zielona Latarnia
Buszkowy 83-050
ul. Świętego Huberta 16
gmina Kolbudy

Poczta email:

zielonalatarniaoffice@gmail.com

 

Stowarzyszenie Zielona Latarnia powstało z potrzeby odnajdywania siebie, dzielenia się, uzupełniania i czerpania z różnorodnych doświadczeń

Obszar naszych zainteresowań obejmuje troskę o rozwój osobisty, integrację społeczności, ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego

oraz sposoby adoptowania budownictwa naturalnego do indywidualnych potrzeb.

Działania grupy skupiają się na promowaniu oraz kształtowaniu inicjatyw społecznych, poprawie jakości życia ludzi poprzez psychologiczne wsparcie jednostki i grupy.

Wspieraniu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej przy wykorzystaniu warsztatowych form nauczania, a także propagowaniu budownictwa naturalnego w związku z jego dobroczynnym wpływem na nasze zycie.

Nasze działania wpisują się w nurt „Slow-life”.

 

Zapraszamy do wspierania naszych działań poprzez darowizny

oto numer naszego konta bankowego

55 1600 1462 1833 6750 700 00001
Bank BGŻ Paribas

REGON 364650262

NIP 6040171314

KRS  0000621818

 

 

 

Dokumenty