Edukacja

Spotkanie

Na początku grudnia 2017 odbyło się spotkanie Zielonej Latarni dotyczące edukacji dzieci. Przyczynkiem spotkania były problemy edukacyjne naszych dzieci oraz sposób nauczania prowadzony w szkołach. Główną inspiracją do dyskusji były odkrycia ostatnich lat dotyczące funkcjonowania mózgu, ogólnie w kontekście edukacji opisywane jako neuroedukacja. Zaś źródłem książka dr. Żylińskiej „Neuroedukacja”

Wyzwania

Nie mając wielu kompetencji w dziedzinie edukacji nie silimy się na bardzo wyrafinowane wnioski, jedynie jako rodzice chcieliśmy odpowiedzieć sobie na pytania jak z naszymi ograniczonymi możliwościami możemy pomóc naszym dzieciom.

Na przestrzeni lat było wiele prób reform sposobu edukowania. Idee te mają niewielki wpływ na sposób edukacji w szkołach publicznych. Zaś efekty pruskiego modelu edukacji, lub efektywność tego modelu, nie są weryfikowane. Wydaje się też, że nikogo nie interesuje efektywność edukacji publicznej.

Istotnym punktem, który może zmienić patrzenie na edukację oraz jej efektywność jest rozwój sztucznej inteligencji [AI – Artificial Intelligence] oraz automatyzacja prostszych prac. Skutkiem tego może być utrata kilkuset milionów miejsc prac w skali globalnej, oraz potrzeba przedefiniowania celów edukacji. 

Innym aspektem są dość bogate doświadczenie przemysłu w zarządzaniu wiedzą [ KM – Knowledge Management], które wydają się nie przenikać do edukacji. Ciekawe są też inspiracje zwinnych praktyk wytwarzania oprogramowania (Agile, Scrum), które także wydają się być gotowe do wykorzystania w edukacji.

The Impact of Artificial Intelligence – Widespread Job Losses

Visualizing the Jobs Lost to Automation

Punkty spotkania

   Po co wysyłamy dzieci do szkoły?                   
   Do czego chcemy przygotować dzieci ?    
   Jaka ścieżka rozwoju – kreatywna czy po śladzie (powielanie schematów)      
   Wyrażanie własnych czy cudzych myśli?       
   Czy umiemy zadawać pytania ?        
   Wpływ AI (sztucznej inteligencji) na przyszłe zawody.                 
   Co jako rodzice możemy zrobić?      
   Co dalej ?      
 

Spostrzeżenia

  Hierarchia wartości w szkołach (inspiracja : Scrum – kto jest najważniejszy w zespole/szkole ?)
  

 

Idealna szkoła w aspektach atmosfery i wymagań:

połączenie wysokich wymagań z pozytywną atmosferą wydaje się być idealnym zaczynem wspaniałej szkoły, pozornie wydaje się to niemożliwe, ale osobiste doświadczenia ze szkoły oraz pracy zawodowej dają (nieliczne) przykłady, że jest to możliwe.

Szkoły pruskie – dużo wymagają przy kiepskiej atmosferze, często są to „najlepsze” szkoły w okolicy

Szkoły nijakie – dużo zależy od osobistych umiejętności nauczycieli oraz ich nastawienia, brak systemowych mechanizmów

Szkoła idealna – wysokie wymagania wraz z wysoce pozytywną atmosferą 

Konkluzje

Oczekiwania dotyczące edukacji : oprócz podstawowych umiejętności czytania/liczenia/rachowania/wiedzy itd istotne dla nas są:

 • socjalizacja, powinny uczyć się pracy w grupie, współpracy
 • podejmowanie decyzji oraz branie odpowiedzialności za ich konsekwencje
 • radzenie sobie z problemami, przełamywanie własnych barier, powinny uczyć się szukania rozwiązań problemów, podejmowania decyzji, aby znać swoje silne strony i słabe strony 
 • odwaga do zmian – mogę zmienić (fixed vs growing mindset)
 • doznanie i nauczenie się frustracji. Dzieci nie powinny w szkole doświadczać frustracji (bezradność, brak możliwości osiągnięcia celu – negatywne uczucia)
 • edukacji nie będzie można powtórzyć, zacząć od nowa, albo będzie to b. trudne i kosztowne: rodzina, zarabianie – więc ważne aby podjąć dobrą decyzję
 • Kreatywność. Warunkiem kreatywności jest poczucie własnej wartości, pewność siebie, wyzbycie się kompleksów
 • najważniejsze: przygotowanie się do zmian, dostosowywanie się do zmian w świecie zewnętrznym
 • weryfikator edukacji – życie
 • zarządzanie wiedzą, Podwójna wartość pracy grupowej:  czas oszczędzony – nie da się w krótkim czasie przeczytać wszystkiego
  – powtarzamy i utrwalamy to co sami przeczytaliśmy, sprawdziliśmy, ustaliliśmy, zbadaliśmy

Arek do  rozwinięcia : wiedza, kompetencje, umiejętności społeczne – u nauczycieli

Manifest rodziców dla dzieci o edukacji     

        
  Odkrywamy nowe ścieżki rozwoju       
  poprzez uczenie się oraz pomaganie innym w ich nauce        
  doceniamy następujące wartości:      
        
  Uczący się i ich interakcje ponad procesy i formy nauczania     
  Wiedza w umysłach ponad notatki     
  Współpraca z nauczycielem ponad przekaz jednokierunkowy     
  Reagowanie na zmiany ponad podążaniem za planem nauczania       
  Odkrywanie mądrości w otaczającym świecie ponad odtwarzanie wiedzy      
  Podmiotowość uczących się ponad narzucone treści        
  Pasja i wysokie oczekiwania wobec siebie samych ponad zmuszanie do uczenia      
  Ostatnie, ale najważniejsze: dobro ponad wiedzę.     
        
Podczas gdy ważne są wartości po prawej     
Wartości po lewej są istotniejsze       

Linki

 

https://www.facebook.com/budzacasieszkola/

https://www.facebook.com/kenrobinson.polska/

https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/

http://www.edukacjademokratyczna.pl/

Uczestnicy spotkania:

Waldemar Kokorzycki